English | Vietnamese | Check mail | Login  
 
  • Site
Search
On 29th of May, 2012 the Director of Department of Construction issued the Announcement number 626 on the investment encouragement in the projects of residential housing development in accordance with the Decree 71/NĐ-CP dated 23/6/2010 of the Government.
Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Đáy, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Số quyết định: 1436/QĐ-UBND; ngày quyết định: 31/12/2012)
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Công Xá - Vĩnh Trụ (Số quyết định: Số 1656; ngày quyết định: 31/12/2010)
Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.9026 (Vĩnh Trụ - Quán Gánh) (Số quyết định: số 1655; ngày quyết định: 31/12/2010)
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cống Tróc - Đọi Xuyên (Số quyết định: so 1657; ngày quyết định: 31/12/2010)
Dự án Hệ thống Studio Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam (Số quyết định: 1624/QĐ-UBND; ngày quyết định: 31/12/2010)
Chi nhánh công ty cp đầu tư XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HÀ (Số GCN: 0500372905-001; cấp ngày: 2/19/2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 98 (Số GCN: 0700260187; cấp ngày: 7/14/2010)
CÔNG TY TNHH THÁI THÀNH (Số GCN: 0700505461; cấp ngày: 7/14/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT HDC (Số GCN: 0700504669; cấp ngày: 7/12/2010)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NAM (Số GCN: 0700504563; cấp ngày: 7/12/2010)
QUANG HƯNG (Số GCN: 06B8002361; cấp ngày: 10/11/2017)
QUẦY THUỐC TRANG TRỌNG (Số GCN: 06B8002359; cấp ngày: 10/9/2017)
QUẦY THUỐC KHÁNH VÂN (Số GCN: 06B8002360; cấp ngày: 10/9/2017)
NGUYỄN TRUNG NGHĨA (Số GCN: 06B8002357; cấp ngày: 10/5/2017)
NGUYỄN HỮU HIỆP (Số GCN: 06B8002355; cấp ngày: 10/4/2017)
Hotline: (0351) 385 4320
HANAM ENTERPRISES AND INVESTMENT INFOMATION PORTAL
Hanam Department of Planning and Investment
Address : 17 TranPhu, PhuLy City, Hanam Province
Tell: (0351) 385 4320    Fax: (0351) 385 2701
Email: hnmsokehoach@vnn.vn
Person in charge – Mr Nguyen Van Oang (Director) 
The Portal is developed on DotnetNuke
Developed by: OrientSoft
Visitors: 615781